– مسئولیت پایبندی به تمام قوانین و مقررات در سامانه نماد به آدرس https://enamad.ir/Laws

– مسئولیت کامل حفاظت از اطلاعات خریداران

– مسئولیت رعایت ضوابط بهداشتی در بسته بندی و ارسال سفارشات، برای جلوگیری از شیوع کرونا

– مسئولیت بررسی و پاسخگویی به شکایات مصرف کنندگان در زمان تعیین شده (همانند روال سابق به استناد دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی)

– مسئولیت تحویل کالا در زمان مقرر

– مسئولیت ارائه فاکتور فیزیکی یا الکترونیکی به مصرف کننده (از طریق واسط های بادوام)

– مسئولیت برگشت وجه خریداران در کوتاهترین زمان

– مسئولیت درج اطلاعات کامل تامین کنندگان

– مسئولیت تعیین زمان تحویل کالا

– مسئولیت بازگشت وجه خریداران در کوتاهترین زمان ( استفاده از حق انصراف)

– بررسی و پاسخگویی شکایات ثبت شده توسط سکوهای مشارکت کنندهدر جشنواره مذکور